Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

2/187

Det ny Samfund

Datering: 29.12.1977

Thy-lejren 29.12.1977. (Frøstrup-lejren). Repræsentanter for Det ny Samfund, som ejer den jord, Frøstruplejren ligger på, heriblandt nogle af lejren beboere, mødtes torsdag formiddag med repræsentanter for Viborg Amt med amtsborgmester P.E. Eriksen i spidsen. Amtsborgmesteren understreger, at det ikke er landsrettens dom, der skal drøftes, men derimod den fremtidige udnyttelse af de arealer, som Det ny samfund ejer. Vi håber at vi kan nå frem til et resultat, som alle kan være tilfredse med. dette møde er sikkert kun det første af en række, siger amtsborgermesteren, som her hilsner på nogle af lejrens beboere ved mødets begyndelse. Fotograf Tage Jensen. reg. 19.3.2018 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 88484