Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

7/187

"Det ny Samfund"

Datering: 28.4.1978

Thy-lejren 28.4.1978. (Frøstrup-lejren). Alt tyder nu på at det årlange tovtrækkeri mellem "Det ny Samfund" og Viborg Amt om Frøstruplejren er tilendebragt. Kollektivet Noedlyset, der bebor området, er nu gået i gang med at nedrive de ni hytter, som amtet har krævet fjernet, og som er omfattet af landsretsdommen fra sidste år. Bliver man færdig med nedrivningen inden 1. maj, undgår man at skulle betale dagbøder. Paterne er nu nået frem til et forlig der betyder, at ingen myndigheder vil blande sig i beboernes livsform, selvom den rækker et godt stykke ud over det traditionelle familiemønster, såfremt man retter sig efter loven. Her er en af lejrens faste beboere Anders, ved at skaffe lidt orden på en dynge brædder, der er resultatet af nedrivningen af en af hytterne. Fotograf Tage Jensen. Scannet/reg. 1.4.2018 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 88479