Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

20/187

Landsrettens besigtigelse

Datering: 24.8.1977

Thy-lejren 24.8.1977 (Frøstrup-lejren).Til B.T.: Forsvareren , proessor, dr.jur. Ole Krarup(tv) og retsformand, Gunner Simonsen, venstre Landsret, er her på vej op fra en af de mindre jordhytter i forbindelse med landsrettens besigtigelse af området i Frøstruplejren. Fotograf Tage Jensen. reg. 19.3.2018 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 88460