Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

21/187

Nedrivning

Datering: 24.8.1977

Thy-lejren 24.8.1977. (Frøstrup-lejren). Vestre Landsret begyndte onsdag behandlingen af Det ny Samfunds anke af byretsdommen, der påbød nedrivning af de mange hytter, der er opført i Frøstruplejren. Onsdag eftermiddag aflagde retten besøg i lejren, her ses retsformand Gunner Simonsen(th) sammen med forsvareren, professor dr. jur. Ole Krarup(tv) under rundgangen. I baggrunden ses "Arken", der af mange betegnes som et kunstværk. Fotograf Tage Jensen. Scannet/reg. 1.4.2018 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 88459