Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

23/187

I baggrunden "Arken",

Datering: 24.8.1977

Thy-lejren 24.8.1977. (Frøstrup-lejren). Vestre landsret aflagde onsdag eftermiddag besøg i Frøstruplejren for at danne sig et indtryk af de bygninger som anklagemyndigheden kræver fjernet. Her ses retsformand  Gunnar Simonsen  i midten og forsvareren, professer, dr.  jur. Ole Krarup(th) sammen med en af lejrens beboere. I baggrunden "Arken", som af mange betegnes som et kunstværk. Fotograf Tage Jensen. reg. 19.3.2018 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 88457