Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

24/187

Gunner Simonsen

Datering: 24.8.1977

Thy-lejren 24.8.1977. (Frøstrup-lejren). I forbindelse med Vestre Landsrets behandling af Frøstruplejr-sagen i Thisted onsdag aflagde man besøg i lejren. Her ses retsformand Gunner Simonsen "Arken", som af mange betegnes som et kunstværk. Fotograf Tage Jensen. Scannet/reg. 1.4.2018 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 88456