Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

25/187

Kenneth Nordlys

Datering: 23.1.1981

Thy-lejren 23.1.1981. (Frøstrup-lejren). J.P.: Møde om Frøstruplejren på Frøstrup kro ved mødets start fik amtsborgemester P.E. Eriksen overrakt en hestesko af Kenneth Nordlys, smed i kollektivet "Nordlyset". Han udtrykte ønsket om at parterne i fordragelighed kunne nå til et godt resultat. Fotograf Tage Jensen. reg. 19.3.2018 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 88455