Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

41/187

Ulovligt huse

Datering: 2.11.1978.

Thy-lejren 2.11.1978. (Frøstrup-lejren). Den frist for fjernelse af de ulovligt huse i Frøstruplejren, som myndighederne satte til 1. nov., er overskredet uden tegn på trang til den store oprydning i lejren. Tværtimod er der i løbet af sommeren opført adskillige nye boliger. Som grundlag for videre drøftelser om lejren var politiet torsdag i lejren for at opmåle og fotografere samtlige huse og hytter. Her gør poilitiassistent Verner Nygård, Hanstholm, notater om en skurvogn, der sikkert har kendt bedre dage. Fotograf Tage Jensen. reg. 19.3.2018 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 88419