Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

54/187

Razzia 10

28. august 1970. Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Da politiaktionen var ved at være forbi, opstod der håndgemæng. Her er en civilklædt politimand, i hvid jakke, og en af lejrens beboere i kamp om et jernrør. Politiet fandt ikke, hvad det var kommet efter - narkotiske stoffer - og  Jyllands Posten forklarer 29.08: "En beboer på egnen ringede torsdag aften til lejrledelsen og fortalte, at 42 politifolk var indkvarteret på Aggersund Kro kun en snes kilometer fra Frøstrup. En udsending fra lejren tog til Aggersund tidligt fredag morgen og gav telefonisk besked til lejren, da politistyrken var på vej. Enhver form for overraskelsesmoment var således bortfaldet". 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29587