Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

55/187

Razzia 9

28. august 1970. Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Snakken går mellem de to parter. Og aktionen går i gang. Politiet finder ikke, hvad det kommer efter: Narkotiske stoffer. Politimester Jørgen Bodenhoff til Thisted Dagblad: "Vi havde hele tiden regnet med den mulighed, at beboerne i lejren fik planerne opsnuset, men besluttede alligevel at gennemføre aktionen med det formål at manifestere, at handel med narkotika, som vi véd foregår i lejren, er ulovligt og skal bringes til ophør".

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29586