Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

56/187

Razzia 8

28. august 1970. Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Kort før politi-aktionen bliver afblæst. Og bagefter kan medlemmerne i Det ny Samfunds sommerlejr vinke "fornøjet farvel" til politiet efter, hvad de opfatter som en "mislykket aktion". De ca. 400 lejrdeltagere føler, at de har vundet over myndighederne. Efter i en time at have gennemsøgt lejren trak politiets 50 hjelmklædte betjente og deres hunde sig tilbage. De finder ikke de narkotiske stofffer, der er anledningen til aktionen. "Selvfølgelig fandt de ikke noget, vi var jo informeret i forvejen", siger en lejrdeltager. "Vi ventede kun på, de skulle komme".

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29585