Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

59/187

Razzia 5

28. august 1970. Livet er en kamp om magt, værdier og holdninger. Og forandringer. Sådan er det også i Thy-lejren. Her er det yderligere en kamp mellem politi og lejrens beboere om et the-telt, som myndighederne gerne vil se lidt efter i krogene, for var det nu også kun the og stille musik, der blev nydt bag teltvæggene? 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29582