Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

64/187

Den rettet hylde

26. august 1970. Det gælder om at indrette sig. Og den kunst lærte man hurtigt  i Thy-lejren (Frøstrup-lejren).  

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29577