Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

66/187

Politi, hash og hash-kage

26. august 1970. Der var de traditionelle små telte i Frøstrup-lejren (Thy-lejren). Og så var der de store telte, der rejste sig som små kunstværker i det nøgne landskab. Dagen forinden havde et fællesmøde truffet aftale om forholdsregler, hvis politiet - som der gik rygter om - ville storme lejren på grund af salget af narkotiske stoffer. Der havde allerede været flere civilklædte betjente blandt de mange besøgende. Det var samtidig blevet besluttet at forbyde pressefotografers adgang til lejren. To fotografer, der havde fotograferet handel med hash og hash-kager, havde allerede fået konfiskeret deres film og var blevet udvist

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29575