Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

67/187

Før stormen

26. august 1970. To af deltagerne har fundet et afsides hjørne til de musikalske udfoldelser på tønderne i Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Idyllisk ser det ud. Dagen forinden var der i den højeste og eneste myndighed i lejren, "plenarforsamlimngen", enighed om at beskytte de lejrdeltagere, som politiet eventelt er interesseret i at komme i forbindelse med. På det hasteindkaldte møde drøftedes de forholdsregler, man vil tage, hvis politiet laver en razzia, bl. a. på grund af den åbenlyse forhandling af narkotiske stoffer i lejren. 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29574