Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

68/187

Nye rammer

26. august 1970. Frøstrup-lejren (Thy-lejren) var "eksperimenternes lejr". Her er det nye "boligformer", der afprøves. Materialerne er stål, pap og plast . . . 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29573