Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

73/187

Klædt på ...

28. juli 1970. Amtmanden fra Thisted og borgmesteren fra Hanstholm, Florian Martensen-Larsen og Chr. Hansen, på uformelt besøg i Thy-lejren (Frøstrup-lejren) for at orientere sig lidt om, hvad det hele går ud  på i Det ny Samfund denne sommer. Det er Leo Jespergsgaard, den ene af de tre lejr"ledere", der viser rundt. Vejene mellem teltene er blevet navngivet Chillumvej, Nepalgade. Coxe Allé, Frank Zappavej. Natskyggevej og Flippervej. Det forlød, at chillummer (hashpiber) gik åbent på omgang mellem de hel- eller halvnøgne lejrdeltagere. Men det så de to besøgende denne dag dog ikke noget til . . . 

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29568