Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

74/187

Besøg údefra

28. juli 1970. Henning Prins havde sammen med Leif Varmark og Leo Jespersgaard - og ikke at glemme fællesmøderne - "ledelsen" af Det ny Samfunds lejr i Frøstrup. Her hilser han på repræsentanter for det "gamle" samfund: Borgmester Chr. Hansen fra Hanstholm og amtmand Florian Martensen-Larsen.   

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29567