Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

75/187

Amtmanden

28. juli 1970. Amtmanden fra Thisted, Florian Martensen-Larsen, på besøg i Thy-lejren (Frøstrup-lejren) og her i snak med nogle af lejrens beboere. Til højre en af de tre "ledere", arkitekten Leo Jespersgaard, der har bygget lejren. Amtmanden sagde, at han ikke var kommet i embeds medfør, men for at "orientere sig lidt om, hvad det hele egentlig drejer sig om". Historien melder intet om, hvorvidt han fandt ud af det. Jespergaard indrømmede over for amtmanden - og borgmester Chr,. Hansen fra Hanstholm - at organisation "som i det gamle samfund" var nødvendig på "visse områder".  

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29566