Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

80/187

Ikke længere så højt

16. juli 1970. Repræsentanter for lejrledelsen i Thy-lejren (Frøstrup-lejren) har haft møde med polititet i Thisted, og der skal nu rettes op på en række ting i selve lejren og i forholdet til de omkringboende. Blandt andet skal der skrues ned for lyden i den elektriske musik. De næsten daglige koncerter  vil  dog fortsat være et af lejrens største aktiver.

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29561