Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

81/187

Naboproblemer

16. juli 1970. Fællesmøde i Thy-lejren (Frøstrup-lejren) efter et "forsoningsmøde" med politiet i Thisted. Henning Prins, den ene af de tre lejrledere, erklærer, at lejren nu må arbejde hen mod en bedre løsning af lejrens og de omkringboendes problemer: "Naturligvis må vores naboer ikke have gener, fordi vi er her . . ."  

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29560