Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

82/187

Lutter idyl - igen

16. juli 1970. "Fryd i Frøstrup" kunne man læse i en avis dagen efter. Der havde været holdt et forsningsmøde mellem Thy-lejrens ledelse og politiet i Thisted om færdsel, brand og toiletter - og om at skrue lidt ned for den elektriske musik. Parterne skiltes i fred og fordragelighed, "skønt en af politifolkene havde udråbt sommergæsterne til at være samfundets bærme". Men nu var idyllen altså oprettet . . . ifølge de tre lejrledere, Leif Varmark, Leo Jespersgaard og Henning Prins.    

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29559