Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

87/187

"Lad de små børn . . ."

12. juli 1970. "Lad de små børn komme til mig!". Pastor Olav Refshauge fra Våbensted på Lolland på "prædikestolen" i Thy-lejren (Frøstrup-lejren).

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29270