Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

88/187

Altervin

12. juli 1970. Der var stor interesse for alter-vinen ved søndagens gudstjeneste i Thy-lejren (Frøstruplejren).         

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29269