Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

90/187

Jesus som hippe

12. juli 1970. Gudstjeneste - og diskussionsmøde - i Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Altervin og nadver-brød. Undervejs kom der små bemærkninger fra de tilstedeværende - over 200 unge - om, at "Jesus var verdens første hippie", og en enkelt sås med hjemmelavet hvidt trækors forsynet med billedet af den cubanske "frihedshelt" Che Guevara.

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29267