Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

92/187

"Glemte" Kongen og hans hus

12. juli 1970. Gudstjeneste i Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Pastor Olav Refshauge fra Lolland blev det store trækplaster. Der måtte to gudstjenester og et diskussionsmøde til, før de mest påtrængende spørgsmål ifølge Ekstrabladet var blevet drøftet. "Præsten søgte at tillempe skriftens ord til det nye publikum og "glemte" til indledning at velsigne Kongen og hele hans hus. Men ingen opfattede den frivillige religionstime som noget fremstød for folkekirken".           

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29265