Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

95/187

En leg

Datering: 10. juli 1970

Thy-lejren (Frøstrup-lejren) er også en legeplads . . .

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29262