Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

99/187

"Det er vores jord, for Satan!"

10. juli 1970. Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Fællesmøde. "Det er vores jord, for Satan. For første gang ejer folket jord!", erklærer den kåbeklædte Henning Prins, en af de tre ledere. Det er Niels Ufer, der sørger for, at ordene når ud til "folket". Det viser sig, at lejrdeltagerne ikke har så meget at skulle have sagt i det "direkte demokrati", man ellers taler så meget om. De tre i ledelsen henviser til at have fået den fulde kompetence til "alle forretningsmæssige anliggender vedrørende sommerlejren". Herunder økonomien - som lejrdeltagerne gerne vil vide noget om.

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29258