Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

109/187

100 kr. pr. næse

Datering: 8. juli 1970.

Travlhed ved modtagelsen i Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Prisen per deltager i lejren var 100 kroner, og det gav adgang til "festivalområdet", så længe man ønskede det. Der var vand- og elforsyning og toiletvogne, mens madlavningen var noget, deltagerne selv stod for med det medbragte kogeudstyr. En lang række aktiviteter var planlagt på forhånd. Og en arkitekt havde konstrueret en grundstruktur for området, så det blev inddelt i arealer, der kunne beboes af 50-100 personer.

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29248