Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

113/187

Uden rutine dør helten

Datering: 9. juli 19790

Dagbladet Politiken på forsiden 9. juli 1970 under overskriften: Lejrens dagligdag i Thy: "Festivallejren i Thy er i gang med at finde ud af en dagligdag. Den har - lige meget hvor man bor og hvem man er sammen med visse momenter af rutine. Dertil hører at slæbe tingene frem til madlavning og gøre flaskegas-apparatet klar - dagligdags gøremål, rutine, så meget rutine, at kun fotografen så noget usædvanligt i det. Lejren er opfundet af Det nye Samfud".

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29244