Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

117/187

Dagbog

Datering: 5. juli 1970.

Mor og barn. Thy-lejr og dagbogsskriveri.

Billednr: 29240