Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

121/187

Fællesmøde-frustrationer

Datering: 5. juli 1970.

Den første søndag i Thy-lejren (Frøstrup-lejren) - og et af de første fællesmøder. Fra starten var der fastsat et dagligt fællesmøde kl. 17, men efter et par uger ophørte kontinuiteten på grund af lejrdeltagernes frustration over mødernes forløb. "Der var ikke tillagt fællesmødet nogen form for kompetence ud over den kommunikerende. Men nogle møder forløb dog i eksemplarisk demokratisk ånd, andre var præget af enkeltpersoners retorik og demagogi, og andre gik ganske enkelt i baglås". Niels Martinov: Ungdomsoprøret i Danmark. (2000). I bogen tegnes et portræt af årene, der "rystede musikken, billedkunsten, teatret, litteraturen, filmen og familien".

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29236