Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

124/187

Store Tømmedag

Datering: 5. juli 1970

Hvad der kommer ind, skal også ud. Og hvis det er sket i de dertil opstillede toiletter i Thy-lejren (Frøstrup-lejren), skal der også jævnlig den helt store store udtømning til. Billedet blev bragt i en stor reportage i Sydsvenska Dagbladet dagen efter med denne tekst:"Samarbetet mellan samfundisterna och ortsbefolkningen är gott. Här hjälper en af lägerledarna Leo Jespersgård en kommunalarbetare att tömma en avloppstank".

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29233