Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

125/187

Læder og ungdomsoprør

Datering: 5. juli 1970.

De små værksteder - foretagsomheden i det hele taget - skød hurtigt op i Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Mange  tjente til dagen og vejen og alt det sjove. Her er det et arbejdende læderværksted, der stikker hovederne frem. Og manden i forgrunden? Det er en af lejrens "ledere" - arkitekten Leo Jespersgaard - og han fører sig standsmæssigt frem . .

Foto: Tage Jensen

Billednr: 29232