Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

150/187

Micro - marco, kikærternes indtog.

Datering: 07.07.1970

Dagbladet Aktuelt 7. juli 1970: "Det er tydeligt, at deltagerne i Det ny Samfunds sommerfestival i Thy har forskellige opfattelser af arrangementet. Men ét er fælles, at de alle er enige om, at opholdet vil betyde uendeligt meget for dem. Mange vil få ændret deres livsindstilling under lejrfestival-perioden. Ved en rundang kort før spisetid præsenteres man for de mærkværdigste middagsretter. Smagen virker også mærkværdig på uøvede tunger, men tydeligvis er retterne noget de fleste syntes om.  "Råvarerne" købes i micro-macro-shop´en. Den er et af samlingsstederne. Der er foruden mulighed for at købe mad også lejlighed til at udveksle filosofiske synspunkter ..."

Foto: Tage Jensen

Billednr: 28904