Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

156/187

4. juli 1970

4. juli 1970. Mange beat-musikere/rock-musikere stilede mod Thy-lejren (Frøstrup-lejren) og var på stikkerne med de første koncerter på åbningsaftenen. Fremmødet var ikke stort blandt tilhørerne, men det skal  det snart blive . . .

Billednr: 28898