Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

163/187

4. juli 1970

4. juli 1970. Travlhed i Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Inden stormen. Og før den officielle åbning af sommerlejren, der finder sted, når deltagerne fra særtoget fra København til Thisted er kommet til lejren, der dækker de 40 tdr. land, som Det Ny Samfund har købt sammen med Leo Karis "Trægården". "Kontor. Information" står der på skiltet på det lille hus ved indkørsel til lejren. "Det bliver en kæmpelejr uden ledelse og program", rapporterer Politikens beatanmelder Helle Helmann. "Folk af alle aldre og fra alle egne strømmer til Thy", hedder det videre i den københavnske avis, der følger begivenhederne i det nordenfjordske dag for dag i de kommende måneder. Og der er nok at skrive hjem om . . . Bagest til højre Henning Prins, en af lejrens "ledere". I hvert fald en af organisatorerne bag sommerlejren.  Datoen 4.juli er ikke tilfældigt valgt. Det var i Vietnam-krigens dage, og 4. juli er valgt for at genere Rebildfesten, dansk-amerikanernes møde i Rebild Bakker. Men det er også den dag, Venus (kærlighedens planet) går ind i løvens tegn - i følge lejrens astrologer.

Billednr: 28891