Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

164/187

Thisted Station

4. juli 1970. Særtoget med deltagere i Thy-lejren (Frøstrup-lejren) er ankommet til Thisted Station. Og den lokale ordensmagt er på plads.

Billednr: 28890