Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

165/187

Thisted Station

4. juli 1970. Ankomsten med særtog til Thisted Station. "Kom! Det er denne vej!".

Billednr: 28889