Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

167/187

4. juli 1970

4. juli 1970. Thisted Station. Særtoget er ankommet. Nu afventes nærmere transport til det forjættede sommerland i Frøstrup. Thy-lejren var også en musikfestival. Beatfestival. Rockfestival -  sagde andre. Lejrdeltagere og musikinstrumenter afventer nærmere besked efter en lang tur fra København. Mange af de unge havde ikke forestillet sig, at der var så langt til det nordlige Jylland . . .

Billednr: 28887