Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

168/187

Thisted Station

4. juli 1970. Ankomsten til Thisted Station med særtog og derfra videre til Frøstrup. "I 30´erne lancerede den lokale turistforening et motto, der lød: "Ty til Thy og Thisted". Alene i dag vil mindst 500 ty". (Jacob Ludvigsen i Ekstra Bladet).

Billednr: 28886