Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

174/187

3. juli 1970

3. juli 1970. "Binde blomsterkranse er en kunstart, der kan dyrkes overalt på de 40 tdr. land i Thy-lejren" (Politiken).

Billednr: 28880