Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tage Jensens fotos fra Thylejren

186/187

Branddam graves ud

Datering: 26.06.´1970

26. juni 1970. Der er travlhed i Thy-lejren (Frøstrup-lejren) før åbningen og de flere hundrede deltageres ankomst fra hele landet. Her graves der branddam.

Foto: Tage Jensen

Billednr: 28869