Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tømmerby Kirkegård

Viggo Mølbæk

Stine Vigsø

Ruth H. Pedersen & Kristian

Poul Søndergaard & Magda

N. Th. Jensen & Johanne

Mor

Jens E. Koldsgaard

Jens & Kirstine Justesen

Jens - Jørgen Pedersen

Hans Fuglsang & Maja

Bent Th. Langballe

Ania Hovgaard Petersen

Nielsine og Anker Brun

Dorthea Marie og Kristen Hansen

Niels Andreas Hansen og Svend F. Bak

Maren og Karen Skaarup

Jakob og Elna Jensen

Martin Pedersen

Mads C. Madsen

Niels Peter & Ane Marie Kristensen

Anton Pedersen & Ane Marie Pedersen

Chr. & Kristine Silkeborg

Ane Kathrine Nielsdatter (Led)

Johannes Jørgensen

Ane & Peder Bach

Mads Andreas & Kirsten Marie Pedersen

Jens Sørensen Frost

Peter Nicolaj Pedersen

Jens Bundgaard Pedersen

Chr. Andersen Nesager

Jens Andersen Førby

Niels Andreas Christensen

Niels Hoxer/ Else Marie Madsen

Jens Chr. Sørensen

Lars Stentoft

Simon Chr. Sørensen (Dahl)

Jens Chr. Christoffersen

Jens Nielsen

Niels Andreas Nielsen

Lars Chr. Lynge

Søren Kristensen

Christen Ottesen

Peder Græsbøll

Skolelærer J. J. Skadhauge

Niels Madsen

Svend Sørensen

Anders Christian Krogh Pedersen

Peder Thousig Kristensen Møller

Lars Chr. Christensen (Skolemester)

Jens Chr. Christensen

Christen Christensen

Lars Chr. Jensen Bagger

Søstrene Skytte

Anna Marie Dalsgaard

Petrine Nielsen Dalsgaard

Else Marie Anine Bertelsen

Peder Brix Jensen

Chr. Grønlund Christensen

Niels Larsen

Niels Nielsen

Jens Chr. Pedersen (Bro)

Niels Nielsen

Chr. Mortensen

Christen Jakobsen

Jens Chr. Jensen

Ole Chr. Jakobsen Bak

Jens Ingvard Jakobsen Bak

Jakob Chr. Pedersen Bak

Erik Chr. Lauridsen Bundgaard

Laurids Bundgaard

Marie Katrine Pedersen

Jens Kristian Larsen Kloster

Anders Larsen Kloster

Anton Chr. Larsen Damsgaard

Barber Chr. Christensen

Tomine Nielsen

Niels Christensen (Smed Blink)

Jens Larsen Skaarup

Kirstine Marie Elisabeth Thomsen

Jens Dahlgaard Sørensen

Jens Krogh Nielsen

Peder Andreas Pedersen

Kirstine Kjelstrup/Anton Thorhauge

Lærer P. Pedersen

Niels Chr. Pedersen

Christen Jensen Rødbro

Jens Degn Nielsen

Jens Peter B. Pilgaard

Gregers Gregersen

Anders Chr. Andersen

Rasmus og Lavra Andersen Hove

Inger Nielsen / Chr. Roelsgaard

Lars Chr. Nielsen

Familiegravsted over N.C.Jepsen.

Eva Christensen

Poul Krogsgaard og Inger Krogsgaard

Peder Andreas Poulsen og Inger Marie Nielsen

Thomas Christian Christensen og Maren Kirstine Christensen

Peder Bedsted og Dorthea Bedsted

Niels Larsen Pedersen og Jensine Pedersen

Jens Thomsen Silkeborg

Jens Silkeborg og Dortea Nielsdatter

Anders Hove Rasmussen og Maren Skadhauge

Else Rasmussen

Jesper Rasmussen

Rasmus Jespersen og Maren Christensdatter Damsgaard

Knud Chr. Nielsen og Margrethe Kirstine Nielsen

Jens Jakobsen

Jørgen Larsen Jakobsen & Jørgine Jakobsen

Else Marie Larsen Dalsgaard

L.P. Jeppesen Dalsgaard & Kirstine Pedersen

Peder Jensen Roer (Rover) og Karen Nielsdatter

Martinus og Marie Sekkelund

Kjrstjne Pedersen

Kjrstjne Pedersen

Njels Madsen

L.C.J. Skadhauge

L.C.J. Skadhauge

J.J. Skadhauge

J.J. Skadhauge

Andrea Sofie Simonsdatter

Christen Jensen Rødbro & Kirsten

Lars Chr. Nielsen

Marie Katrine Pedersen

Marie Katrine Pedersen

Christen Jacobsen & Inger Kirstine

Christen Jacobsen & Inger Kirstine

Poul & Sidsel Pedersen

Rasmus Jespersen & Maren Kristensdatter Damsgaard

Jens Silkeborg og Dortea Nielsdatter

Mette Katrine Kjærgaard

Lavra & Rasmus Andersen Hove

Peder Brix Jensen & Else

N. Chr. Nielsen & Ane

Ane Maria Larsen Skytte

Frederik Kristian Nielsen

Poul Jensen Poulsen & Ane Kathrine

Else Marie Larsen Dalsgaard

Else Marie Larsen Dalsgaard

Anders Hove & Maren Skadhauge

Chr. Mikkelsen & Marie

Else Nielsen

Anton Christensen Møller & Nikoline Roelsgaard

Niels Andr. Nielsen & Juliane - Niels

Niels Andr. Nielsen

Eva Christensen

Jesper Rasmussen

Mads Thorup Jensen Badsue & Else Marie Kathrine

Erik Chr. Sørensen & Johanne Kathrine

Erik Chr. Sørensen & Johanne Kathrine

Niels Chr. Pedersen & Ingeborg Kathrine

Peder Jensen Roer & Karen

Isak Jensen & Karen Rasmussen

Andreas Andersen

Methea Mikkelsen

Andreas Breum

Dagmar Jensen

Kirstine Larsen Kloster

Sidsel Frederikke Kristensen

L.P. Jeppesen Dalsgaard & Kirstine

Erik Chr. Lauritsen Bundgaard

Marie & Lars Olsen

Erik Chr. Lauritsen

Jens Thomsen Silkeborg

Alfred Larsen

Alfred Larsen

Else Rasmussen

Jens Chr. Mortensen

Jens Ingvard Jakobsen Bak

Jakob Pedersen Bak & Ane Marie

Christen Mortensen & Jacobine

J.P.B. Pilgaard & Ane Marie

Mette Kirstine Bertelsen

Andreas Povlsen & Inger Marie

Ane Marie Fuglsang m.fl.

Ane Marie Fuglsang

Chr. Kvolsgaard Fuglsang

Chr. Kvolsgaard Fuglsang

Niels Larsen Pedersen & Jensine

Niels Peter Hegelund & Mariane

Jens Kr. J. Mølbæk & Maren

N. Nielsen & Dorthea Marie

Niels Nielsen

Petrine Marie Christensen

Holger Olsen

Holger Olsen

Chr. Silkeborg & Kristine

P. Andreas Pedersen & Grethe

Kristian Ingvard Eriksen

Margrethe Jensen & Jakob Peter

Margrethe Jensen & Jakob Peter

Christian Grønlund Christensen

Kristian Peter Gregersen & Johanne

Lars Christian Christensen & Kirsten

Marcus & Inger Pedersen

Niels Peter Ravn & Maren Kirstine

Kristiane Djernis

Peder Møller & Ane Katrine

Søren Martinus Poulsen

Chr. Kanstrup Andersen & Else Marie

Jesper Larsen Pedersen & Thomine

Jens Andersen Førby & Ane Marie

Knud Chr. Nielsen & Margrethe Kirstine

Niels & Ane Kristensen

Jens & Maren Mortensen

Else Larsen Kloster

Jens Dahlgaard & Else Marie

Jens Krogh Nielsen & Petera

L.K.J. Bagger & Ane

Kirstine Marie Elisabeth Smærup

Anton Pedersen & Ane Marie

Stine Nielsen

Anders Larsen Kloster & Nikoline

Jens Kloster & Mette Kirstine

Martin & Hedvig Hansen

Martin Hansen & Hedvig

Martin Pedersen

Michael & Kristiane Jensen

Peder Pedersen

Peder Pedersen

Thomas Højstrup Kristensen & Maren Kirstine

Anton Chr. Larsen & Birthe Marie

Chr. Nesager & Kristiane

Ella Sørensen

Jens Pedersen & Dorthea

Lars Chr. Lynge & Johanne

Peter & Margrethe Thomsen

Søren Chr. kristensen & Dorthe Marie

Søren Chr. Kristensen & Dorthe Marie

Chr. & Mette Markussen

Ejvind Christensen m.fl.

Ejvind Christensen

Ejvind Christensen

Jens Laustsen & Inger Kristiane

Martinus Kristensen

Niels A. Hansen & Svend

Laurits & Andrine Bundgaard

Niels Johan Nielsen & Ingeborg Kathrine

Simon Chr. Jensen & Maren

Søren & Ane Kirstine Kristensen

Chr. Skaarup Christensen & Karoline

Chr. Skaarup Christensen & Karoline

Jens Chr. Jensen & Mariane

Niels Larsen & Benthe Marie

P. Græsbøll & Kristiane, Marie

P. Græsbøll & Kristiane - Marie

Anna Marie Dalsgaard

Jens Sørensen & Mine Marie

Jens Sørensen Kortegaard & Ane Madsine

Mads Andreas Pedersen & Kirsten Marie

Niels Andreas Christensen

Svend & Marie Sørensen

N.C.Christensen & Maren Houe

Poul Chr. Christensen m.fl.

Elna Christensen

Elna Christensen

Else Marie Madsen

Else Marie Madsen

Jens Bundgaard Pedersen & Ane Johanne

Niels Peter Kristensen & Ane Marie

Jens Jakobsen

Jens Jakobsen

Jens Skaarup & Else

Niels Peter Hegelund

Ole Chr. Jakobsen Bak & Ottomine Kristine

Chr. Kristensen & Ane Kirstine

Chr. Kristensen & Ane Kirstine

Gregers Gregersen & Laurine

Jens Chr. Pedersen & Maren

Jens Chr. Pedersen & Maren

Kirstine Dahlgaard

Peder Bach & Ane

Chr. Jensen Olsen & Justine

Chr. Jensen Olsen & Justine

Jens Nielsen & Else

Jørgen Larsen Jakobsen & Jørgine

Marie Hoxer & Niels

Niels Chr. Madsen & Ane Marie

Anders H. Pedersen

Ane Kathrine Sørensen

Ane Kathrine Sørensen

Frederik Koldborg

Margrethe Sørensen & Jakob Jensen

Mogens Fuglsang & Mariane

Thomas Peter Nielsen & Kirsten

William Christensen & Martine

William Christensen & Martine

Else Anine Thomsen & Thomas Kr.

Inger Marie Nielsen & Lars

Jørgen

Kresten & Ane Christine Jensen

Marthinus & Margrethe Andersen

Ane Marie Gregersen & Georg

Jens S. Frost & Laura A.

Christen & Maren Kirstine Christensen

Kristian & Maren Gravesen

Jens Skadhauge & Elisabeth

Martinus, Martine & Ejvind Kristensen

Anine & Elisabeth Jensen

Martin Hansen & Jensine Marie

Kristine Nielsen

Valdemar Simonsen Jensen & Maren

Dorthe Marie Jensen & J.P. Jensen

Erling Bøier

Erling

Lars Bjerg Andersen & Kirstine Dorthea

Johanne Marie & Jacob P. Bach

Johanne Marie Bach & Jacob P.

Kirstine Sørensen & Simon Chr.

Laurits & Marie Vandborg

Margrethe Kaspersen & Vilh. Josva

Olga Marie & Anton Mortensen

Olga Marie Mortensen & Anton

Søren Christian Olsen

Martha Mortensen

Anna Kloster

Chr. P. Sørensen & Elvine Anine

Jens Husby Nielsen

Nikolaj & Kirstine Pedersen

Ove

Anders & Marthine Korsgaard m.fl.

Anders & Marthine Korsgaard

Benned Marie Førby & Anton Kr.

Benned Marie Førby & Anton Kr.

Else Katrine Pedersen & Jens Peter

Esther Buur

Lars Chr. Olsen & Karen

Peter Munch Nielsen

Peter Munkholm

Petrine Nielsen Dalsgaard

Alfred Engholm Isaksen

Alfred Engholm Isaksen

Anders & Marie Nielsen

Inger Marie Jensen

Margrethe Larsen

Hans Mikkelsen & Margrethe

Olaf Ferdinand Vinther & Elna Kirstine

Orla Larsen

Peter Chr. Pedersen & Dusine

Peter Chr. Pedersen & Dusine

Jacob Jensen & Elna

Niels Nielsen & Anna

Peder & Else Bundgaard

Sofus & Marie Nielsen

L. Stentoft & Ane

Tonny

Ane Marie Pedersen & Peter Nicolaj

Johan M. Gundersen & Elna

Klement Strange

Laurits Vandborg & Marie

Magda & Leo Kari m.fl.

Viggo Stentoft

Christian Røge & Marianne

Dortea Margrete Jeppesen & Peder Chr.

Elna Pedersen

Jens Chr. Mosgaard & Jensine

Jens Ove Thomsen

Karen Hove Christensen & Rudolf

Magrethe & Kristen Strandridder

Mogens Skaarup

Niels Kragh Sørensen & Dorthea

Aage & Cecilie Marie Nielsen

Gunnar Kjær

Magda Kari & Leo

Marie Bundgaard

Carl Fuhlendorff

Johannes P. Sørensen

Karl & Else Bak

Karl & Else Bak

Mogens & Niels Skaarup

Niels Peter Hegelund m.fl.

Niels Peter Hegelund

Niels Skaarup Sørensen

Olga Nielsen

Petra Kloster & Lars

Anders Chr. Andersen & Marie

Martin Bonnerup

Niels Madsen Sørensen & Kirstine Skaarup

Poul Jensen & Laura Lynge

Kristian Sørensen & Karen Marie

Kristian Sørensen & Karen Marie

Niels Erik Løgsted

Niels Hegelund

Aksel E.A. Persson & Else K. H

Laura Hansen & Jens

Mariane Sørensen & Laurits Kr.

Chr. P. Kaspersen m.fl.

Chr. P. Kaspersen m.fl.

Inger Kold Pedersen

Jens Chr. Christensen & Maren

Jens Søndergaard

Karen Stentoft Nielsen

Knud Munch Larsen

Konrad Spanggaard & Ebba

Maren Gregersen & Bertel

Jens Jørgen Nielsen & Magda

Kirstine & Johannes Jensen

Peter Worup Bagger & Marie

Dagmar & Magnus Bjerg Andersen

Helmar & Anna Oddershede

Johannes Jørgensen

Kathrine Jensen & Karl Emil

L. Chr. Larsen & Cornelia

Martin Chr. Stenius Nielsen & Kirstine Marie

Chr. Lukasen & Olga - Svend

Chr. Lukasen & Olga

Axel & Emmy K. Hansen

Inge Hansen m.fl.

Inge Hansen

Johanne & Sofus Gravesen

Martin & Olga Bagger

Else, Anton & Dortea Graversen

Jensine Græsbøll & Sofus

Viggo J. Andersen

Christian Græsbøll Mortensen

Erik Koldkjær

Henry Pedersen

Jørgen Hegelund & Nielsine

Martin Madsen

Mikael J. Kloster & Thea

Niels Chr. Sunesen & Johanne.

Vagn Svankjær Mølbæk

Chr. J. Bertelsen & E. Margrethe

Erna Pedersen

Harry Førby

Jens Munkholm

Kristian Kold Jensen & Anna

Niels Kr. Smed & Alfrida K.

Otto Chr. Jensen & Kathrine

Ruth Pedersen

Viggo Bagger & Nelly

Børge Dommerby

Johan P. Vigsø

Kristian M. Larsen & Nilda E.

Martin Mølbæk & Klara

Thorbjørn Andersen

Thorvald Jensen & Anna

Birgit Keller Nielsen

Christian J. Sekkelund

Jens Andersen Kanstrup

Kristian Andersen

Magnus & Martha Isaksen

Marthinus & Augusta Larsen

Niels Aage N. Sigh

Valborg Marie Møller & Kristen

Valborg Marie Møller & Kristian

Viggo Pedersen

Chr. & Henny Holm Jensen

Folmer Svanborg

Jens & Sine Førby

Karen M. Odgaard & Andreas

Nikolaj Jensen

Søren Michael Mikkelsen & Erika, Peder

Søren Odde & Marie

Agner M. Nielsen

Chresten M. Dige & Anna

Ejnar Eriksen & Louise

Elna Strandridder

Elvine Pedersen & Magnus

Gerda Pedersen m.fl.

Gerda Pedersen

Johannes Næsager & Anna Kathrine

M.Chr. Myrup Pedersen & Judith Nystrup

Mary Christensen & Håkon

Verner Gregersen & Hans

Verner Gregersen

Elna M. Kjær & Peter N.

Karen Marie Kjær & Andreas N.

Katrine Lynge & Kristian Lynge Kristensen

Kristian Løgsted & Sigrid

Niels Chr. Pedersen & Jenny Kirstine

Niels Lynge Boesen & Mariane

Sigurd Winther & Karitha og Ninna

Sigurd Winther & Karitha

Søren Andersen & Nikoline

Helle Kirsten Fuglsang

Ingvard

Kirsten Rødbro & Martin

Magnus Fisker Kristensen & Olga

Niels & Othilde Husby-Nielsen

Niels A. Madsen & Agnes

Søren Dahlgaard

Aksel Munch Larsen & Grethe m.fl.

Aksel Munch Larsen & Grethe

Anton Sunesen & Else M.

Chr. Smærup Hove

Karoline Kjeldsen & Niels

Marie Christensen & Bo Chr.

Andreas & Elise Kloster

Bent Græsbøll

Bente Marie Smærup & Martin

Grethe Bundgaard & Peter

Jens P. Pedersen & Henry

Jens P. Pedersen

Kasper

Peder L. Pedersen

Peter & Grethe Bundgaard

Petra J. Græsbøll Ottesen & Jens

Rikke

Robert Nielsen

Verner C. Sunesen

Birgith Græsbøll Sondrup Möller

Dagny Fuglsang

Johannes & Marie Isaksen m.fl.

Johannes & Marie Isaksen

Jytte Hove Larsen m.fl.

Jytte Hove Larsen

Karen Marie Christensen

Niels M. Sørensen & Grethe Marie

Olga Mølbæk & Niels

Stinne Østervig Larsen & Alfred Th.

Britta K. Fuglsang

Chr. Simonsen Jensen & Poula Kristine

Ester & Magnus S. Nielsen

Frede Nielsen m.fl.

Frede Nielsen

Frederik & Kristine Hvam Madsen

Jens Chr. Pedersen & Laura K.

Kjærgaard & Gudrun Græsbøll

Lars & Anna Kjær m.fl.

Lars & Anna Kjær

Margrethe

Margrethe

Mette

Peter Sekkelund

Peter

Stine R. Nielsen

Ansgar Næsager & Stinne

Hanna Dommerby m.fl.

Hanna Dommerby

Martine & Niels M. Sørensen

Tage Larsen

Alfred & Karen Kanstrup

Ane M. Dahl m.fl.

Ane M. Dahl

Anna Elise Nielsen & Severin- Birgit

Anna Elise Nielsen & Severin

Astrid Bertelsen

Boss

Ingvard Krogsgaard & Emma

Jytte Hemme

Mads Bagger Østervig

Mads Bagger Østervig

Sigurd Thomsen

Siv Aina Ommedal

Vagn Birger Sørensen & Thorbjørn Andersen

Vagn Birger Sørensen

Elly & Aksel Skaarup m.fl.

Elly & Aksel Skaarup

Gunnar Andreas Kristensen

Hagbard Bisgaard

Hardy Madsen

Jens Erik Nielsen

Johannes Gasberg & Johanne

Lars Emil Højen

Lars Foged Justesen & Kirstine Marie

Peter Toldbod

Anders Krogsgaard & Agnes

Gerda Antoinette Preisler

John Bisgaard Larsen

Margrethe & Hans Chr. Østervig

Margrethe Østervig & Hans Chr.

Marie Nielsen & Ove R.

Nelius & Ragnhild Nielsen

Niels Madsen Sørensen & Margrethe M.

Norma Justesen

Svend Ove & Astrid Bertelsen

Svend Ove Bertelsen

Anna Elise Laustsen m.fl.

Anna Elise Laustsen

Erling Bigum Sunesen

Erling Mikkelsen

Kristian & Anna Smed

Kristian & Erna Sekkelund

Laurette & Ejvind Christensen

Lilly & Jørgen Gram

Magna Jensen

Margrethe Olesen

Ole Middelboe & Inger

Peter Hansen m.fl.

Peter Hansen

Signe Bertelsen

Svend Pedersen

Anna Jørgensen

Arnold Chr. Sørensen & Magdalene Pedersen

Ellen P. Rasmussen & Jørgen

Erling H. Kristensen

Gothard Leander Jensen & Ragnhild Skaarup

Henry Skaarup Sørensen & Ellen Kathrine Knudsen

Jens Peter Brun & Sigrid

Maja & Ejvind Koldkjær

Thomas Badstue & Anna

Anders Peter & Bodil Sophie Mikkelsen

Anne Marie Olesen & Jens Hokser

Arne Kingo Larsen m.fl.

Arne Kingo Larsen

Ebba & Svend Bach

Emil & Marie Madsen

Emil Madsen & Marie

Evald F. Bøjer & Herdis Eriksen og Erling

Evald F. Bøjer & Herdis Eriksen

Gustav Møller

Henry Svalgaard Nielsen m.fl.

Henry Svalgaard Nielsen

Leo & Mille Stentoft

Peter Andersen

Røgild Svalgaard Nielsen

Brix K. Christensen

Else M. Nielsen & Carl Chr.

Ingvard M. Pretzmann & Nielsine

Johannes N. Kjær

Klara & Antonius Sørensen & Ella

Klara & Antonius Sørensen

Kristian & Asta Johanne Bundgaard

Lui

Ruth Lynge Christensen & Niels Peter B.

Ulf Paludan

Willy Bendix Christiansen

Åge & Astrid Yde

Egon Nielsen & Peter

Egon Nielsen

Gert Gundersen

Mary Andersen

N. C. Nielsen & Clara

Anders H. Dall

Anne Margrethe Erichsen

Arne Munch Nielsen & Hanne Koldkjær m.fl.

Arne Munch Nielsen & Hanne Koldkjær

Estrid Ringvig

Gunnar Bundgård & Dorthea

Gunner Kaspersen

Hans & Else Mølbæk

Jens Thidemann Nørgaard & Oline

Johan Oluf Højstrup Nielsen m.fl.

Johan Oluf Højstrup Nielsen

Kirsten Marie Petersen

Preben Andersen

Robert Vigh Gregersen & Astrid. m.fl.

Robert Vigh Gregersen & Astrid

Søren Eli Sørensen & Anna

Arne Keller Nielsen

Henry Petersen & Alma Kirk

Herluf Kjær m.fl.

Herluf Kjær

Jens Krogsgaard & Maren

Rigmor K. Christensen

Svend Aa. K. Pedersen & Maria M.

Valdemar Sedeczki

Aage Mikkelsen

Anne-Lise Mathilde Hvid Sørensen

Astrid Andersen & Alfred

Astrid Margrethe Svenningsen Jensen

Ejner & Marie Madsen m.fl.

Ejner & Marie Madsen

Emma Fuhlendorff

Ewald Johan Thomsen & Elsa Førby

Gunnar Sørensen & Edith V.

Henning Landbo

Jens Peter Brun & Sigrid

Jonas Søndergaard Pedersen

Metha & Alfred Hansen

Morten Fjendbo

Peter Winther

Ragnhild A. Kristensen & Gunnar T

Tobias Bagge Østergaard

Tobias Bagge Østergaard

Christian Peter Hansen

Dyreby Jakobsen & Astrid

Eli Kirstine Gregersen & Lars Peter

Elli Larsen

Karl Ejnar & Anna Marie Pedersen

Kristian & Elly Førby

Lis & Leif Kristiansen

Sigrid Odgård

Graverhus & Kapel

I bagrunden gl. gravsten

Kapel

Udsnit af kirkegården

Anders Nielsen Eriksen

Ane Kathrine Nielsdatter & Niels Christian Nielsen

Anna Mikkelsen

Anton Jensen

Anton Thorhauge & Karoline

Astrid

Basse

Bent

Chr. Roelsgaard

Else Marie Larsen

En sidste hilsen

Dalsgaard

Farmorolde

Farvel fra naboer og venner

Grethe

Gudmund

H. Græsbøll

Hans Nielsen

Hans

I hjertet gemt aldrig glemt

Inger Nielsen

Jens & Maria Jensen

Jens Mølbæk Pedersen

Jens Silkeborg

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Karl Bak Højstrup

Krestian

Jens

Mads C. Madsen

Marie Christensen

Moder

N.C. Jepsen

N.Chr. L. Fuglsang

Ninna

Onkel Per

P.A.Rødbro

Peder Kristen Kristensen

Peder Sørensen & Else

Svend

Søren

Søstrene Skytte

Tak kære far

Vagn

Vi ses Igjen