Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vester Vandet Kirkegård

Alfred Th. og Johanne Mouritsen

Christen Andersen (Toft) og Mariane Andersen

Else Maria og Jens Jørgen Bach

Johanne

Lars Hamborgs familiebegravelse

Mariane Hamborg

Chr. Brandi Larsen

P. A. Sandgaard

Esther Marie og Ole Kristian Jensen

Robert L. Kold

Jens Nørgaard og Kristine Jensen

Jens og Mariane Jensen

Lis Helleberg

Margit og Børge Helleberg

Anders Christensen og Birgitte Marie Vilsbøll

Katrine Vilsbøll

Niels Andreas og Maren Søltoft Bang

Dorthea Marie og Jens Pedersen Bach

Anders Chrjstjan Chrjstensen

Jesper Sørensen

Thomas Jespersen og Inger Nordentoft

Niels Østergaard

Hans og Ellen Skaarup

Niels Thomsen og Maren Stentoft

Ernst og Hardis Stentoft Kold, Margrethe Stentoft Skaarup

Anders og Else Jensen

Ingrid Thulstrup

Anders Kristian Madsen

Jens Tøfting, Kristine og Augusta Madsen

Inger Marie og Anna Kirstine Madsen

Anders Fuglsang og Else Marie Christoffersen

Thinggaard og Kirstine Christiansen

Anders og Birgitte Villadsen Bjerregaard

Carl Chr. og Karen Søndergaard

Kristen Svanborg Kristoffersen

Kristine og Kristen Svanborg

Niels Chr. og Kathrine Christoffersen

Maren Kathrine Skødt

Inga

N. C. Jensen og Dagny M. Skødt

Oluf og Maren Kristiansen

Ingeborg Bach

Peder, Katrine og Holger Andersen

Dorthea og Elise Andersen

Ingrid og Anders Andersen

Martin og Kirsten Maria Andersen

Fr. Emil og Dorthea M. Andersen

Poul og Dorthea Sandgaard, Berthel

Anton Bang

Peder Bach

Anders Chr. og Petrine Bach

Jens Landbo og Kirstine Marie Jensen

Martin og Nicoline Rask

Mette Marie Rask

Otto og Dorthea Gasberg

Gunner V. K. og Else M. M. Dybdahl

Anton og Anna Holler Bang

Kristine Bang

Juliane og Axel Drejer

Jensine Margrethe Drejer

Harald Dahlgaard

Otto Andersen og Inger Kirstine Kold

Evald Guld

Niels Chr. og Bolette Kirstine Guld

Niels og Petra Jakobsen

Ellen Guld

Gammel Gravplade

Mourits Thingstrup og Else Marie Mouritsen

Anders Thingstrup Mouritsen

Søren Peter og Mathea Sørensen

Julius og Ane Bang

Maria Hegner

Heidi Damgård Jensen

Kirstine Christensen

Alfred Salmansen

Dorthea Marie Kristine & Kristian Peter Salmonsen

Martin Christensen

Chr. Smed Vilsbøll

Valdemar Christensen

N. Chr. Vilsbøll & Mariane

Anna Jensen

Lars Chr. Nørgaard & Nicoline

Anders Jørgensen Andersen

Anders Christian Madsen & Maren

Anders Chr. Vilsbøll

Mads Jespersen Nebel & Marthine

Thomas & Marie Nørgaard

Peder Chr. Jensen & Kristiane

Christen Andersen Toft

Erik Peter Nielsen Krogh

Peder Bach Vilsbøll & Marie - Karen

Christen Frøkjær & Marie

Magdalene Jensen

Ejner Vilsbøl

Cecilie Vilsbøll

Niels Chr. Vilsbøll & Astrid

Lilli & Arthur Nielsen

Chr. Bang & Ellen

Tage Bang

Carl Ranneries

Chr. M. L. Eyber & Kirstine Frederikke

Nikoline, Anders Chr., & Kristian Thingstrup

Gerda Kristensen

Hans Christensen & Maria

Gerda Kristensen

Henry Georg Kristensen

Aage E.O. Nystrup & Inga

Georg Krogh-Jensen & Edith

Jeppe Vilsbøll & Helga

Fred

Anders & Kristiane Thingstrup

Chr. Pedersen Bak & Inger Christensen Bak

Jeppe Christensen Vilsbøll & Maren Katrine

Chr. Chrjstensen Kjerk

Nicolaj Vilsbøll & Ingeborg

Mikkel Christian Andersen

Mikkel Christian Andersen

Mikkel Christian Andersen

Njcolaj Eeg Søltoft

Njcolaj Eeg Søltoft

Dorthea Søltoft, f. Kløvborg

Dorthea Søltoft, f. Kløvborg

Vester Vandet Kirke

Vester Vandet Kirke