Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Stenbjerg Kirkegård

Ingeborg & Jens Ravnsmed og lille pige

Jens Chr. og Juliane Kr. Bonde

Agnes Marie Larsen & Mads Christian

Mette Kjerstine Christensdatter

Petrine Jensen m.fl.

Petrine Jensen

Ane Kirstine Elvine Jensen

Erik Christensen

Erik Christensen

P.J. Archdeacon

Chr. Grønkjær

Niels Chr. Madsen & Kirsten

Chr. J. og Karen Mikkelsen

Peder Mikkelsen

Chr. Mogensen og Christiane Eriksen

Chr. Mogensen og Christiane Eriksen. m.fl.

Ane Kirstine Eriksen

Karen Mikkelsen

Niels P. Larsen og Sidsel Marie Pedersen

Petrine Christensen Bonde

Karen Marie Christensen

P. Munk Christensen og Kristine Andersen

Jørgen Vang Jensen & hustru - datter Ane Kirstine Elvine

Johannes Nielsen

Anders, Johanne og Louise Jensen

Birthe Marie Kristensen

Peder Chr. Pedersen & hustru

Peder Chr. Pedersen.

Poul & Ingeborg Jensen.

Mikkel Pedersen og Johanne Christensen

Niels Bach Christensen og Ane Andersen

Anders og Ane Grønkjær

Ane & Anders Grønkjær - Chr.

Poul Pedersen og Else Kirstine Jørgensen

Kr. Kristensen (Konge)

Peder Chr. Pdersen & Sidsel Marie.

Jørgen Jensen og og Hansine Eriksen

Ejlert Christian og Dorthea Katrine Jensen

Niels Chr. Eriksen og Ane Kirstine Nielsen

Ole Konge Jensen og Helvig Christensen

Chr. Hansen og Helvig Christensen

Peder Mikkelsen Christensen og Kirstine Marie Bojesen.

Mikkel E. C. og Ane Marie Bonde

Kristine Wigren Christensen

Peder Bonde og Ane Marie Mikkelsen

Jens Jensen

Christen P. Kristensen Ravnsmed og Kirstine Jensine

Ida Louise Pedersen

Kirstine og Jens Munk Jensen

Christen Trab Christensen og Elvine Kristine Poulsen

Jens Chr. Christensen og Mariane Bonde

Jens og Krestine Nielsen

Chr. Bertelsen og Jensine Christensen

Elvine Nielsine Mikkelsen

Jens Ejlertsen og Mette Marie Eriksen

Anton og Mette Nielsen

Graves Jensen og Birgitte Marie Christensen

Niels & Mariane - Petrine Bonde

Erik Mogensen og Andrea Eriksen og ukendt

Erik Mogensen og Andrea Eriksen

Peder Chr. og Maren Kathrine Christensen

Elvine & Johannes Jensen

Kristian B. og Sidsel M. Mikkelsen

Jens Ejlersen Christensen

Chr. Eriksen og Kristiane Christensen

Jens og Anna Vang Jensen

Mikkel og Hansine Pedersen

Dorthea og Poul N. Poulsen

Erik Konge

Frank.

Jens Chr. og Jensine Jensen

Jensine Kristine og Niels Chr. Andersen

Peder Gyrup Nielsen

Mathilde Elise og Andreas Christensen

Jens M. Jensen

Karla og Erik Vang Jensen

Kristian og Hansine Mikkelsen

Margrethe og Viggo Eriksen

Inger Marie og Lars Møller Larsen

Mads Peter & Karen K. Andersen

Mikkel Pedersen og Kristella Madsen

Ane Margrethe Poulsen

Jens Peter og Dorthea Mikkelsen

Chr. Erik og Gudrun M. Christensen

Elvine og Poul P. Poulsen

Ane Kirstine Eriksen

Gravers J. Munk og Margrethe Christensen

Jens Chr. og Jensine K. Mikkelsen

Johanne og Kristen Poulsen

Kirstine Marie Andersen

Kristian K. Poulsen

Jens Erik Buus Jensen

Niels Peter og Mettea Elise Pedersen

Oline og Christen Ravnsmed

Magdalene Kirstine og Chr. Eriksen Pedersen

Gudleif Pedersen

Marinus og Niels Peter Mikkelsen

Anna K. & Marius Andersen

Karl Thomas og Dagmar Kirstine Mikkelsen

Anders & Mariane Munk

Hilma Augusta Bonde

Kresten Jensen og Ane Petrea Bonde

Niels Hove og Inger Kirstine Pedersen

Krestella Beate og Karl Marius Bonde

Katrine Dorthea Pedersen

Bjarne Kr. Bonde

Otto & Alfrida Mikkelsen

Karl & Stinne Vang

Maren & Jensenius Eriksen & Carl Emil.

Maren & Jensenius Eriksen.

J. Chr. Madsen og Julius Kr. Mikkelsen

Egon Arne Eriksen

Sigvald Christensen

Jørgen Nystrup Andersen

Marie og Søren Jensen

Peder & Sidsel Marie Mikkelsen

Anders Chr. og Mariane Munk- Freddy

Peder M. & Kristine A. Pedersen

Gerda Hedevig Beate og Peter Kaas Ishøj

Jens M., Mette og Karen Jensen

Kirstine og Otto Chr. Pedersen

Strandfogeder Mikkelsen & Jensen

Anders M. og Sonja Ravnsmed

Erik V. Andersen

Laila Mikkelsen

Mariane K. og Poul Munk Pedersen

Anna K. og Mads Poulsen.

Chr. Christensen og Petrea Bonde

Niels P. J. og Cecilie Marie Munk

Jenny og Jørgen Vang Jensen

Karen M. og Peder Chr. Trab Mikkelsen

Peter Tøfting og Karen Marie Madsen

Erik Chr. og Agnes M. Eriksen Konge.

Erik Chr. og Agnes M. Eriksen Konge.

Esther M. Grave

Jens og Ingeborg Ravnsmed

Aksel & Else Marie Nielsen

Jens Anton & Majda Nielsen

Jens Odder Jensen & Kristiane Jensen

Karl Kristensen & Magda

Niels Chr. Madsen m.fl.

Niels Peter Christensen & Helga Agnete

Carl Emil Eriksen

Chresten & Hedevig K. Andersen

Kristian E. & Karen Poulsen

Maja K. Munk Klit & Martin O. Klit - Poul Munk Pedersen

Maja K. Munk Klit & Martin O. Klit

Dagmar M. & Ejnar Munk Kristensen

Knud Erik & Mariane C. Christensen

Erna, Mary & Mads Sørensen

Holger Chr. Bonde & Christine.

Karma Johanne & Holger Jensen Munk

Magnus Christensen & Meta

Peder Bonde Mikkelsen

Inger M. Jensen & Ejner Møller Jensen

Mary & Niels Bach Munk

Mette Gade

Hanne Sørensen

Holger Borggaard & Hilma Poulsen

Karl Theodor Mikkelsen

Magnus & Edith E. Harbo

Peter Mikkelsen Pedersen & Alma Agnethe

Aase Lassen

Ejner Dahl & Petra Bedsted Jeppesen

Helga & Jens Morbjerg Madsen

Jens Thomsen Møller

Kristian Bonde Mikkelsen & Kathrine

Mejner Nielsen - Anton & Mette.

Mejner Nielsen

Jørgen Vang Jørgensen & Marie

Kristen N. Poulsen & Thora J. Poulsen

Magdalene Kirstine og Chr. Eriksen Pedersen

Per F. Nissen

Aksel & Viktoria Christensen

Anker Præstegaard Nielsen.

Heidi Bendtsen Poulsen

Oluf & Eva Johanne Pedersen

Knud Kr. Bonde

Per Christian Christensen

Poul M. Pedersen

Willy Munk Pedersen

Ukendtes gravplads

Anne Marie Bonde

Frederik & Vera Emilie Pedersen

Jensine Petrea Christensen Bonde

Peter Abel Ebeling & Fritz.

Peter Abel Ebeling

Sov sødt kære dreng

Sov sødt lille bror

Christiane Eriksen

Jens Jensen

Niels Chr. Eriksen og Ane Kirstine Nielsen

Ane Kirstine Eriksen

Johannes Nielsen

Anders og Ane Grønkjær

Chr. Grønkjær

Anders, Johanne og Louise Jensen

Anton og Mette Nielsen

Jørgen Jensen og og Hansine Eriksen

Jørgen Jensen

Elvine Nielsine Mikkelsen

Peter Abel Ebeling

Kristian Pedersen Bonde

Peder Christensen og Mette Marie Bonde

Jensine Petrea Christensen Bonde

Mikkel E. C. og Ane Marie Bonde

Anne Marie Bonde, f. Christensen

Peder Mikkelsen

Chr. Hansen og Helvig Christensen

P. Munk Christensen og Kristine Andersen

Else Marie Christensen

Erik Christensen

Erik Kristensen

Gerda Hedevig Beate og Peter Kaas Ishøj

Jørgen og Mariane Vang Jensen

Graves Jensen og Birgitte Marie Christensen

Mikkel Pedersen og Johanne Christensen

Peter Iversen og Marie Kristensen

Erik Mogensen og Andrea Eriksen

P. J. Archdeacon

Christiane Eriksen

Chr. Mogensen og Christiane Eriksen

Kristen Mogensen Eriksen

Dorthe Kirstine Jensen

Petrine Jensen, f. Bonde

Theodor Julius Jensen

Jens Gravers Jensen

Jens Chr. og Jensine Jensen

Ida Louise Pedersen, f. Larsen

Inger Marie og Lars Møller Larsen

Asger Bager og Kristiane Bager

Maren Kirstine og Andreas Jensen

Thøger Iversen Eriksen

Frank

Niels Chr. og Kirsten Madsen

Jens og Krestine Nielsen

Jensine Kristine og Niels Chr. Andersen

Jens og Anna Vang Jensen

Johanne og Kristen Poulsen

Christen Bak Christensen

Margrethe Kathrine og Anton Thomsen

Mikkel Pedersen og Kristella Madsen

Dorthea og Poul N. Poulsen

Oline og Christen Ravnsmed

Johannes og Mariane Karoline Christensen

Mathilde Elise og Andreas Christensen

Niels Hove og Inger Kirstine Pedersen

Kirstine og Otto Chr. Pedersen

Freddy R. Munk

Anders Chr. og Mariane Munk

Niels P. og Maren Poulsen

Mads Peter og Karen K. Andersen

Krestella Beate og Karl Marius Bonde

Peder Chr. og Maren Kathrine Christensen

Jens Erik Buus Jensen

Hjalmar Christensen

Marinus og Niels Peter Mikkelsen

Chr. Erik og Gudrun M. Christensen

Elvinne og Poul P. Poulsen

Marie Bonde, f. Kristensen

Anna K. og Mads Poulsen

Magdalene Kirstine og Chr. Eriksen Pedersen

Ellen Jensen

Peder Gyrup Nielsen

Erik Chr. og Agnes M. Eriksen Konge

Erik Konge

Margrethe og Viggo Eriksen

Jens Peter og Dorthea Mikkelsen

Kresten Jensen og Ane Petrea Bonde

Thyra Grønkjær

Jens Ejlersen Christensen

Niels Peter og Mettea Elise Pedersen

Karla og Erik Vang Jensen

Niels Frimoth og Anna Kirstine Christensen

Petrea og Niels J. Poulsen

Trine og Kai Mathiasson

Karl Thomas og Dagmar Kirstine Mikkelsen

Kristian K. Poulsen

Kirstine Marie Andersen

Ane Kirstine Eriksen

Karl og Stine Vang

Jens Chr. og Jensine K. Mikkelsen

Marie Thomsen og Søren Jensen

J. Chr. Madsen og Julius Kr. Mikkelsen

Marius og Anna K. Andersen

Gravers J. Munk og Margrethe Christensen

Ernst K. Mikkelsen

Jenny H. og Theodor Mikkelsen

Jørgen Poulsen

Sidsel Marie og Peder Mikkelsen

Katrine Dorthea Pedersen

Jensenius og Maren Eriksen

Alfrida og Otto Mikkelsen

Anders M. og Sonja Ravnsmed

Chr. Christensen og Petrea Bonde

Hilma Augusta Bonde

Gudleif Pedersen

Carla og Kristian J. Christensen

Sigvald Christensen

Holger Kristensen

Egon Arne Eriksen

Martin Kr. Bonde

Jens Chr. og Juliane Kr. Bonde

Ebba Larsen

Mariane K. og Poul Munk Pedersen

Jens og Ingeborg Ravnsmed

Peter Tøfting og Karen Marie Madsen

Bjarne Kr. Bonde

Chr. Helmer Jørgensen

Niels P. J. og Cecilie Marie Munk

Laila Mikkelsen

Erik V. Andersen

Niels Peter og Karen Vibeke Larsen

Karen M. og Peder Chr. Trab Mikkelsen

Jørgen Nystrup Andersen

Jenny og Jørgen Vang Jensen

Henry Olesen

Dona M. B. Josefsen

Mikkel Bonde

Esther M. Grave

Johan Werner Pedersen

Kristine Wigren Christensen

Anne Elisabeth Sørensen

Niels Christian Jensen

Anton Nielsen og Johanne Andersen

Christen Bach Christensen og Beate Jensen

Anders S. og Mariane Andersen

Kirstine og Otto Jørgensen

Kirstine og Peder Munk Pedersen

Marie Kirstine Jensen

Ejlert Eriksen og Karen Marie Jensen

Johanne Poulsen (f. Christensen)

Karoline Trab (f. Andersen)

Jørgen Poulsen og Johanne Christensen

Bernard Sabbath

Peter Chr. Jørgensen og Inger Kirstine Brandi

Adolfine Jørgensen

Peder Chr. Pedersen (Kløvborg) og Mine Pedersen

Petrine Jørgensen (f. Jensen)

Mikkel Jensen og Birtha Maria Eriksen

Mads Pedersen og Helveg Andersen

Niels Peter Jensen Munch og Mette Katrine Andersen

Frederik og Else Marie Pedersen

Mariane og Niels Chr. Bonde

Kristian og Hansine Mikkelsen

Karen Mikkelsen

Kristian B. og Sidsel M. Mikkelsen

Chr. Eriksen og Kristiane Christensen

Kristian Poulsen Christensen

Ejlert Christian og Dorthea Katrine Jensen

Ole Konge Jensen og Helvig Christensen

Peder Chr og Sidsel Marie Pedersen

Kr. Kristensen (Konge)

Stine Christensen

Kristen Jensen Poulsen og Petrine Nielsen

Kristen Jensen og Marie Mikkelsen

Peder Bonde og Ane Marie Mikkelsen

Poul Pedersen

Poul Pedersen og Else Kirstine Jørgensen

Niels P. Larsen og Sidsel Marie Pedersen

Jens M., Mette og Karen Jensen

Chr. J. og Karen Mikkelsen

Karen Marie Christensen

Joseph og Karen Marie Christensen

Anders og Helvig Kirstine Poulsen

Ejlert Eriksen og Stine Christensen

Niels Bach Christensen og Ane Andersen

Mikkel og Hansine Pedersen

Jens Chr. Christensen og Mariane Bonde

Martinus Mikkelsen og Marie Dusine Madsen

Anna Marie Jensen

Johannes og Elvine Jensen

Erik Christen og Mette Kathrine Jensen

Jens Ejlertsen og Mette Marie Eriksen

H. P. og Helga Rasmussen

Peder Mikkelsen Christensen og Kirstine Marie Bojesen

Christen Trab Christensen og Elvine Kristine Poulsen

Karen Marie, Hans Th. og Astrid H. Poulsen

Ane Margrethe Poulsen

Anton Jørgensen og Ane Kirstine Jensen

Anton og Vilhelmine Eriksen

Chr. Bertelsen og Jensine Christensen

Christen P. Kristensen (Ravnsmed og Kirstine Jensine Kristensen

Kirstine og Jens Munk Jensen

N. C. Jensens familiegravsted

Lis

Inger Margrethe

Christen Bjerre Christensen

Kristian Søe Kristensen & Johanne

Farvel lille Erik

Adolfine & Karl Jørgensen

Farvel lille Richardt

Johanne Jensen

Kristen Jensen

Mariane Jensen

Niels Christian

Karen

Anna Marie Borgaard

Margrethe Jensen

Niels Peter Larsen

Mette Marie & C.Cornelius Eilschou Mortensen

Niels Chr. Eriksen

Ulæselig

Ulæselig

Ulæselig

Jenny K. Mikkelsen & Theodor