Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Besættelsen 1940-1945

Morsø landeværns ankomst

Modstandsfolk på hjørnet af Korsgade, Strandgade

Modstandsfolk på hjørnet af Storegade

Modstandsfolk - radioudstyr

Modstandsfolk - radioudstyr

Modstandsfolk

Modstandsfolk

Modstandsfolk

Modstandsfolk- Luftværnskontoret

Modstandsfolk

Modstandsfolk

Modstandsfolk

Hjem fra Frøslevlejeren

Politiets genindsættelse

Modstandsfolk

Modstandsfolk

Blygten Petersen

Kaptain Eiby Nielsen

Holger Hebsgaard

Modstandsfolk

Morsø landeværns

Morsø landeværns ankomst

Morsø landeværns ankomst

Morsø landeværns ankomst

Morsø landeværns ankomst

Morsø landeværns ankomst

Morsø landeværns ankomst

Morsø landeværns ankomst

Morsø landeværns ankomst

Morsø landeværns ankomst

Mad til de Internerede

Nedrivning af Radar

Nedrivning af Pejlestationshytte

Modstandsfolk

Modstandsfolk

Modstandsfolk

Modstandsfolk

Besættelsen

Besættelsen

Besættelsen

Besættelsen

faldne allierede flyvere

Faldne allierede flyvere

Faldne allierede flyvere

Faldne allierede flyvere

Faldne britiske flyvere

Morsø landeværn

CB -korps under besættelsen ca. 1942, her på dyrskuepladsen

Thisted realskoles gård

Havnen i Thisted

Niels Thorning, Øsløs til højre med ridestøvler

Thisted 1945, Store Torv

Thisted 1945

Indre af kampvognstårn

Hospitalsbunker

Betonvej. Ant. ved Vust.

Betonvej. Ant. ved Vust

Angiveligt Arne Svendsen

Pansergrav.

Bunker nr. 813.

Indre af mandskabsbunker.

Løbegrav

Ellidsbøl d. 5 maj 1945.

Yderst til højre Frede Thorning

Yderst til højre Frede Thorning

Fra Vesløs

Yderst til højre Frede Thorning.Vesløs

Kampvognstårn

Ellidsbøl den 5 maj 1945.

Herold Jørgensen, Vesløs. (1914 - 1964)

Bulbjerg 1945

Bulbjerg 1945

Bulbjerg 1945

Bulbjerg 1945

Bulbjerg 1945

Bulbjerg 1945

Bulbjerg 1945

Flyvergrave

STORE TORV, BEFRIELSEN 1945 , FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

MILITÆRKØRETØJ, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE GADE, BEFRIELSEN 1945 , FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

PLANTAGEVEJ, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

LILLE TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

PLANTAGEVEJ, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

PLANTAGEVEJ, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

FREDERIKS TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

LILLE TORV, BEFRIELSEN 1945, Aage Grønkjær Nielsen

STORE TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

FREDERIKS TORV BEMÆRK HUNDEN DER SOVER PÅ TANKEN, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE GADE, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

FREDERIKS TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE GADE, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

STORE TORV, BEFRIELSEN 1945, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

BEFRIELSEN, SOLDATER PÅ VEJ HJEM, FOTOGRAFERET AF HENNING SKOV

Bag realskolen

Storetorv

Storetorv

Plantagehusets gård - gl overlærerbolig

Thisted , Torvegade

Dybvandsbombe i Lyngby under besættelsen

Paravane til ministrygning på stranden foran kystbatteriet i Lyngby

Paravane brugt til minestrygning

Sprængt mine

Ilanddrevet mine

Ilanddrevet mine i Lyngby under besættelsen.

Gravsted i Lyngby

Strandvasker i Lyngby

Spanske ryttere i Lyngby under besættelsen

Lyngby

Tysk kanonstilling

Tysk kanon i Lyngby

Barak i Lyngby

Russiske soldater

komandocentral i Lyngby

Tysk komandocentral i Lyngby under besættelsen

Ildledelsesbunker i batteriet ved Lyngby, Regelbau 636

Tyske barakker i Lyngby under besættelsen

Barakker i Lyngby

Barakker i Lyngby

Høfder byggeri

Tysk bunkerbyggeri i Lyngby

Tysk bunkerbyggeri i Lyngby

Tysk bunkerbyggeri i Lyngby

Bunkerbyggeri

Agger

Besættelsen

Indgang til bunker

Panserkryds v. Agger

Store Torv ved befrielsen

Dragsbækvej ved befrielsen

Lille Torv ved befrielsen

Vestergade ved befrielsen

Dragsbækvej ved befrielsen

Vestergade ved befrielsen

Dragsbækvej ved befrielsen

Vestergade ved Befrielsen

Nytorv ved befrielsen

Nytorv og Østergade ved befrielsen

Store Torv i befrielsesdagene

Store Torv i befrielsesdagene

Store Torv i befrielsesdagene

Engelsk panserbil på Dragsbækvej

Store Torv i befrielsesdagene

Store Torv i befrielsesdagene

Store Torv - befrielsen

Befrielsesdagene

Tyske soldater på vej hjem via Vestergade

Tyske officere med damer

Tyske soldater

En morgen på Nytorv

Søholt - indkvarterede russere

Tyske flyvere på havnen i Thisted

Tyske soldater

Vejspærring ved Dragsbæk

Vejspærring ved Dragsbæk

Spærringen ved Dragsbæk

Begravelse af modstandsmand, der døde af vådeskud

Tysk kanon - Kongensgade

Attraphavn i Fårtoft

Tysk kanon - Kongensgade

Tysk flyver ved vandflyvebasen i Dragsbæk

Tysk soldat på vagt

Ungarere i tysk tjeneste på vej hjem via Storegade

Tysk hovedkvarter på Afholdshotellet i Rosenkrantzgade

Tyske soldater

Tyske soldater

Tyske soldater fejrer jul

Tyske soldater

Tyske soldater

Afhentning af tyskertøs

Tyske soldater i Storegade

Tyske barakker ved Fårtoftvej

Tilflugtsrum eller beskyttelsesrum på Thingstrupvej

Beskyttelsesrum på Dyrskuepladsen ved Tingstrupvej

Jernbanesabotage

Store Torv under Besættelsen

Tyske soldater

Tyske soldater

Tysk soldat

Tyske soldater på Limfjorden

Modstandsfolk

Tysk soldat på vej hjem

Politiet genindsættes. Parade på Store Torv

Fårtoftlejren - modstandsfolk rydder op efter tyskerne

Efterladenskaber i Fårtoftlejren efter den tyske værnemagt

Officersmessen i den tyske lejr i Dragsbæk

Modstandsfolk

Tyske flyvere på havnen i Thisted

Der aflægges faneed i Hanstholm

Tyske flyvere på havnen

Engelsk panservogn i Strandgade

Modstandsfolk på Lilletorv

Engelsk panserbil ved Dragsbæk

Modtagelsen af engelske soldater på Store Torv

Engelske soldater i Strandgade

Seefliegerhorst

Vandflyver på Thisted Bredning

Lastbil tilhørende Den danske Brigade.

Den danske Brigade til parade på St. Torv

Medlemmer af Den danske Brigade

Den danske Brigade

Den danske brigade

Modstandsfolk

Tilflugts - eller beskyttelsesrum

Befrielsesfest

Sabotage

Sabotage

Jernbanesabotage

Sabotage

Sabotage

Sabotage

Sabotage på Strandstien

Befrielsesdagene

Befrielsesdagene

Befrielsen på Lilletorv

Vagtværn

Dragsbæklejren

Engelske soldater

Allieret flyver

Tysk flyver

Nødlandet tysk flyver

Allieret flyvergrav

Tyske flyvere

Modstandsfolk

Realskolens gård

Morsø Landeværn ankommer til Thisted

Kanon i Hanstholm

Befrielsesdagene

Demonstration i Vestergade under besættelsen

Sabotage på Strandstien

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Engelske soldat på vagt ved Lezarat i Dragsbæk

Befrielsen

Befrielsen

Optog i forbindelse med begravelsen af modstandsmand

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Befrielsen

Engelske Militærkøretøj

CB fra Thisted

CB fra Thisted

CB Korps fra Thisted

CB fra Thisted

CBU fra Thisted Grundskole

Thisted kommunale vagt

Mindesten på Fårtoft