Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Uden for arkivets område

4/19

Finn Elmann Larsen

19-09-2019  :
Det er administrerende direktør for Hvidbjerg Vinduet - Finn Elmann Larsen

Foto: Leif Damsgaard Jensen

Billednr: 94375