Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Uden for arkivets område

45/19

Ernst Møller

22-10-2019  Børge Noer:
Auktionsmester Ernst Møller, Jegindø

Foto: Leif Damsgaard Jensen

Billednr: 94331