Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Uden for arkivets område

48/19

Ernst Møller

22-10-2019  Børge Noer:
Auktionsmester Ernst Møller, Jegindø

 

Foto: Leif Damsgaard Jensen

Billednr: 94328